Llegir Comunicat sencer de la Federació Internacional de l’Economia del Bé Comú.

Més informació sobre els informes no financers de les empreses en les directives europees. Resum webinar 2/2/2023

Més informació sobre el Pacte Verd Europeu o sobre la Directiva de Diligència Deguda en Sostenibilitat Corporativa.

 

 

El sector financer posa en perill el Pacte Verd Europeu.

La Comissió d’Assumptes Jurídics del Parlament Europeu té previst adoptar, el dia 13 de març*, la seva posició negociadora sobre la Directiva de Diligència Deguda en Sostenibilitat Corporativa (CS3D), i decidir sobre els aspectes clau de la proposta les setmanes vinents.
*LA VOTACIÓ AL PARLAMENT EUROPEU HA ESTAT APLAÇADA FINS EL 24 D’ABRIL. SEGUIM RECOLLINT SUPORTS.

Des de l’Economia del Bé Comú ens oposem a que les entitats financeres quedin excloses del compliment de la Directiva d’informes de sostenibilitat, com demanen 8 dels països de la Comissió Europea.

La posició adoptada per alguns partits polítics d’excloure les empreses financeres de l’abast de la proposta i rebutjar la vinculació de la remuneració dels directius al rendiment sostenible de les empreses, contraresta fonamentalment els esforços reguladors de la UE per aconseguir un sistema financer i econòmic més sostenible i social.

La Federació Internacional de l’Economia del Bé Comú ha emès un comunicat de rebuig i el grup EBC Girona demana adhesions per demanar als eurodiputats que votin per a la inclusió del sector financer i per incentius que assegurin que els seus directius promouran el Bé Comú.

Si tu o la teva entitat hi esteu d’acord, suma’t a la causa i signa el manifest. Fem sentir la nostra veu.

La sostenibilitat en el seu sentit més holístic és una necessitat per als éssers humans, i per tant ha de ser un objectiu obligatori per a tot tipus d’empreses i entitats.

La transparència i retre comptes dels aspectes socials i mediambientals de l’activitat que es fa té, almenys, el mateix nivell d’interès que presentar els comptes financers, als que estem acostumats. És cosa de tots. És contradictori que els directius d’algunes entitats no vegin afectades les seves remuneracions pel compliment o no dels objectius de sostenibilitat social i mediambiental i l’aportació que fan al Bé Comú.

EBC Girona