Dimecres 17 d’abril un grup de 2n de BAT de la gironina Escola FEDAC St. Narcís va rebre a classe d’economia dues voluntàries del grup local gironí del moviment internacional per a una Economia del Bé Comú (EBC). Amb el seu guiatge, i prèvia contextualització teòrica, els joves van embrancar-se en un exercici pràctic d’aplicació de la Matriu del Bé Comú. Aquesta eina, dissenyada per l’EBC, permet fer balanç del bé comú: mesurar l’aportació d’entitats, projectes o persones al benestar de l’entorn social i mediambiental. En aquest cas es tractava de l’organització d’una hipotètica festa pels alumnes a l’escola i oberta al barri. Així van comprovar com es pot avaluar la sostenibilitat – entesa com l’aportació a la societat, als éssers vius i al planeta, i en aquest sentit equivalent al bé comú-  dels projectes que entomem.

La formació és interessant per adquirir i refermar valors humans, però a més, els joves van poder reflexionar sobre com planificar un projecte que obtingui bona puntuació en sostenibilitat, per tal d’assegurar que, amb la seva realització, s’obtindrà el màxim guany per al benestar i la qualitat de vida dels seus diversos grups d’interès. Tot això, sense perdre de vista la viabilitat financera. Així noies i nois van iniciar-se en la realització del balanç de sostenibilitat, un exercici novedós i necessari per als empresaris emprenedors, consumidors i ciutadans del futur pròxim. De fet, les grans empreses de la Unió Europea i les  seves col·laboradores estan començant a fer aquest tipus de balanços al qual les obliga la llei, aprovada la tardor de 2022, de la que ja s’està fent el desenvolupament reglamentari a instàncies europees.

Cal destacar que economia i emprenedoria són matèries presents als currículums dels darrers cursos d’ensenyament secundari, batxillerat i cicles formatius, però des d’una mirada tècnico-matemàtica i des del model capitalista, majoritari fins l’actualitat, a l’occident desenvolupat i més enllà. Si l’economia és la ciència que estudia la gestió dels recursos limitats en favor de les persones individuals i el bé comú, les distorsions del seu propòsit (p. ex. els diners han passat de ser una eina a ser l’únic objectiu) han contribuït a la situació actual de policrisis i necessitat de canvis paradigmàtics, reconeguts ja majoritàriament pels experts en la matèria. En aquest context, és important que les persones, especialment les joves, incorporin coneixements i eines per impulsar els canvis de model econòmic necessaris. Seguim?

Susana Mota. Abril 2024