El problema que tenim amb l’habitatge a casa nostra és un problema greu. L’habitatge és una necessitat bàsica i per això el dret a l’habitatge digne és un dret humà i una causa de justícia social.

No ens estendrem en les causes que han provocat l’actual situació de dèficit d’habitatge per a unes capes socials i d’acumulació en altres sectors del mercat. Tampoc podem analitzar aquí els factors que han dut a aquesta situació tan greu però podem citar l’afany especulador que sempre ha dominat aquest sector però que ara està en el seu punt àlgid. També podem recordar l’escassa inversió social, la manca de polítiques d’habitatge i la limitada gamma de modalitats d’habitatge.

Justament en això voldríem centrar-nos. Actualment per accedir a l’habitatge hi ha dues opcions o modalitats majoritàries: la compra i el lloguer. Amb tot, les ocupacions, la compartició no desitjada, l’acollida de pares o fills i altres modalitats d’emergència van en augment.

Així doncs, o tens pis en propietat, o el llogues o t’espaviles. Potser caldria introduir aquí una nova modalitat emergent que comença a arrelar al nostre país: la cooperativa d’habitatge en cessió d’ús.

Aquesta modalitat que ja està funcionant i que té rellevants suports amb experiència com Sostre Cívic o la Dinamo, per citar-ne dues d’abast nacional, proposa la creació de cooperatives d’habitatge però amb una nova modalitat de propietat.

Les cooperatives d’habitatge són antigues i tenen llarga tradició però normalment han estat més al servei d’un preu baix que d’un model de convivència.

L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús (HCCU) proposa la propietat col·lectiva (la cooperativa és la propietària dels immobles) amb una gestió democràtica i participativa. Els habitatges es consideren un bé d’ús i les persones sòcies de la cooperativa poden gaudir-ne indefinidament o per un període molt llarg.

Aquesta modalitat fa possible per a moltes persones disposar d’un habitatge estable i indefinit amb una inversió inicial i una mensualitat inferior als preus del mercat.

L’EBC mira aquesta iniciativa amb esperança perquè lliga molt amb el model econòmic i social que propugna. D’entrada els habitatges cooperatius en cessió d’ús es situen fora del mercat immobiliari perquè el sistema de propietat col·lectiva i el retorn de la inversió inicial sense plusvàlua el fa inútil per a l’especulació.

Amb una mirada EBC podem veure que l’HCCU possibilita allò que defensem, que és l’aplicació dels valors socials al camp econòmic, la centralitat de la dignitat humana en tot projecte i la cooperació com a eina fonamental.

Els HCCUs situen els diners al lloc que els correspon: són un mitjà i no una finalitat. Els projectes que es poden desenvolupar en aquests habitatges cooperatius poden (i en els models que per ara van sorgint ho fan) atendre els criteris de sostenibilitat mediambiental.

Per l’essència cooperativa, els HCCU són participatius, democràtics i transparents, que són els altres valors que l’EBC defensa.

Moltes altres coses trobaríem que ens fan, des de l’EBC, treballar pels HCCU i desitjar el millor futur a aquesta nova modalitat d’habitatge social.

I ara mateix, a Girona, ens hem de felicitar perquè hi ha dues iniciatives en marxa a càrrec de les dues organitzacions que abans hem citat: la de Sostre Cívic ja constituïda i la de la Dinamo en procés.

Per tal de fer realment assequibles aquests projectes i posar habitatge a l’abast de persones amb pocs recursos és fonamental o molt favorable que hi hagi cessió de terreny municipal cosa que abarateix molt els costos. Doncs també aquí, Girona, ara mateix, està ben situada. L’actual ajuntament veu amb bons ulls aquestes iniciatives i està molt avançada la gestió d’una cessió que concretaria el primer projecte d’HCCU de les nostres comarques. Esperem que no hi hagi entrebancs.

Si en algun moment l’ajuntament de Girona es plantegés i decidís fer el Balanç del Bé Comú, sens dubte, aquesta aposta no només teòrica que fa ara mateix per a impulsar aquest projecte d’habitatge cooperatiu li donaria molts punts i ajudaria a visibilitzar el compromís de l’actual consistori amb el Bé Comú.

Imatge:sostrecivic.coop