VISIÓ GLOBAL

Social Media

L’ECONOMIA DEL BÉ COMÚ AL FACEBOOK

Economia del Bé comú de Girona

Associació Catalana per al Foment
de l’Economia del Bé Comú

Asociacion Federal Española para el Fomento de la Economia del Bien Común

Gemeinwohl-Ökonomie

VISIÓ GLOBAL

L’ECONOMIA DEL BÉ COMÚ AL TWITTER

Economia del Bé Comú de Girona

Associació Catalana per al Foment de l’Economia del Bé Comú