EBC GIRONA

Com ens organitzem?

El Camp d’Energia de l’EBC de Girona es va constituïr l’any 2014, connectat amb l’Associació Catalana de Barcelona i l’EBC Terrassa per al Foment de l’Economia del Bé Comú. Primer es constituí l’equip coordinador, encarregat de les tasques organitzatives, i al llarg d’aquest temps hem desenvolupat diversos projectes: de difusió de l’EBC, de Balanç del Bé Comú, de relació amb les administracions, de confluència amb altres moviments d’economia alternativa, etc. Hem celebrat cada any una assemblea oberta als simpatitzants.

L’any 2019 vam decidir constituïr-nos legalment com Associació EBC Girona, per ser més eficaços en l’assoliment dels nostres objectius. Aquí es poden consultar els Estatuts.

L’EQUIP COORDINADOR

El seu objectiu és impulsar, marcar la línia, vetllar per la coherència i l’eficàcia dels diferents grups que desenvolupen projectes de l’EBC a Girona.
El quòrum mínim per a una reunió de l’Equip Coordinador és de la meitat més un dels membres.
L’acta de cada reunió es comparteix amb tots els socis d’EBC-Girona.
Les decisions a l’Equip Coordinador es prenen per consens sistèmic, forma habitual dins el moviment de l’EBC, que consisteix bàsicament en comptar les resistències a una proposta enlloc d’els vots favorables.
Per formar part de l’EC cal que l’aspirant tingui una antiguitat d’un any al moviment, que estigui treballant en algun projecte i que hi hagi consens entre els altres membres per a la seva admissió.

GRUP DE TREBALL

El curs 2020-21 tenim 2 subgrups: difusió i relació amb les administracions i Empresa i balanç del bé comú EiBBC.

L’objectiu general del Grup de Treball és planificar i dur a terme accions per donar a conèixer i implantar l’EBC a les comarques gironines. Fins ara hem treballat per Projectes d’un curs de durada i ens hem organitzat en un o més grups en funció dels objectius i les persones implicades.

Detallem a continuació els objectius de les línies de treball d’aquest any 2019-20

SUBGRUP DE DIFUSIÓ I RELACIÓ AMB LES ADMINISTRACIONS

L’objectiu d’aquest grup de treball és cercar les millors estratègies per a difondre els valors i la pràctica de l’Economia del Bé Comú. Més concretament:

1.- Fidelitzar i facilitar la participació dels simpatitzants.

2.- Tenir presència als mitjans de comunicació, especialment amb els de les comarques de Girona i mantenir activa la presència a les xarxes socials Facebook i Twitter.

3.- Organitzar actes de difusió.

SUBGRUP EMPRESA I BALANÇ DEL BÉ COMÚ (EiBBC)

L’EBC canvia l’enfocament empresarial en introduir com a variable principal l’aportació al bé comú. Cal viabilitat financera, i el Balanç Financer permet controlar-la, però el Balanç del Bé Comú (BBC) ens dóna la mesura de l’aportació que fem al bé comú.

la LT EiBBC treballem per informar i acompanyar en la transició cap a l’EBC, i assessorar en l’elaboració del BBC empreses i ens públics o privats (ajuntament, associació, cooperativa…). També us ajudarem a trobar el consultor o auditor d’EBC acreditat adequat.

Voleu organitzar alguna xerrada sobre l’EBC?