Segons l’Economia del Bé Comú, el sector financer posa en perill el Pacte Verd Europeu

  • La Federació Internacional de l’Economia del Bé Comú presentarà esmenes contra la proposta del Consell Europeu per excloure els empresaris financers de la Directiva de Diligència deguda a la Sostenibilitat Corporativa (CS3D)
  • L’EBC demana als eurodiputats que votin per vincular la remuneració dels directius de les empreses al rendiment de la sostenibilitat i proposa que els salaris no superin un màxim de 40 vegades el salari mínim
  • El grup local EBC Girona, a través d’un manifest, recull signatures de suport a la iniciativa, amb la voluntat d’entregar-les als eurodiputats

 

El treball sobre la CS3D està en ple apogeu al Parlament Europeu. La majoria de les comissions associades van adoptar els seus informes els dies 24 i 25 de gener i, a la principal Comissió d’Assumptes Jurídics (JURI), ha començat el procés de formulació d’esmenes dels compromissaris. En el període anterior a la votació a la Comissió JURI, prevista per al 13 de març, alguns partits polítics pressionen per excloure les empreses financeres de l’abast de la proposta i rebutgen la idea de vincular la remuneració dels directius al rendiment sostenible de les empreses, un pas que, segons l’EBC, contrarestaria fonamentalment els esforços reguladors de la UE per aconseguir un sistema financer i econòmic més sostenible i social.

El sector financer s’hi ha d’incloure

Mentre que la Comissió Europea vol incloure el sector financer en l’abast de la CS3D, el Consell va en la direcció oposada i pretén deixar-ne fora les empreses financeres. Al Parlament Europeu la decisió encara no està presa: les posicions adoptades el gener per diversos comitès inclouen el sector financer, però alguns eurodiputats el volen excloure del tot.  Donat el paper crucial que representa aquest sector en la transició cap a una economia sostenible, no podem permetre que en quedi al marge.

Francisco Álvarez, exdirector de la Borsa de París, expresident de l’Associació Europea de Borses Regionals, portaveu internacional del moviment EBC, i president de la Federación Española EBC, diu: “Com el poden excloure? Eliminar el sector financer quan es parla de sostenibilitat, i les responsabilitats dels administradors financers en particular, és com dir que no necessitem gasolina per fer funcionar la majoria dels motors existents. Les “finances sostenibles” són un punt estratègic de la política actual de la UE: excloure el sector financer soscavaria els fonaments del Pacte Verd, el Pla d’Acció de Finances Sostenibles i la Taxonomia. L’any 2022 passarà a la història com l’any en què es van sobrepassar els objectius cinc i sis dels nou límits planetaris. El temps dels compromisos laxos ha acabat”.

La remuneració dels directors ha d’estar vinculada al “rendiment” en sostenibilitat de les empreses

Un altre debat amb molt contingut és el de la remuneració dels directius. Aquí, també, el Consell i parts del Parlament estan intentant canviar la proposta de la Comissió per vincular la remuneració variable dels directius a les mesures de protecció climàtica i als objectius de reducció. L’EBC demana als eurodiputats que votin per vincular la remuneració dels directius al rendiment de la sostenibilitat d’una empresa. Álvarez: “Siguem realistes. La sostenibilitat fins ara es veu com una amenaça per a les bonificacions dels gerents. Necessitem un canvi substancial de mentalitat. La incentivació per als objectius correctes és clau”.

Límits per a la remuneració dels banquers

Segons l’últim informe de l’Autoritat Bancària Europea (EBA, 2021), el nombre de persones amb alts ingressos en el sector bancari, que rep una remuneració de més d’1 milió d’euros, ha augmentat de 1.383 a 2020 a 1.957, és a dir, un augment del 41,5%. L’evolució dels salaris contradiu les recomanacions que podem verificar llegint els informes anuals des del 2018, publicats pel Fons Monetari Internacional (FMI), l’Associació Mundial de Bancs, la FED i el Banc Central Europeu, sobre la contenció necessària dels salaris per amortir la inflació.

El moviment EBC proposa que, en primera instància, els salaris dels directius es limitin a 1 milió d’euros. “Un milió d’euros a l’any és aproximadament 40 vegades un salari mínim potencial de 2.000 euros als països d’ingressos alts. Els guanys que superin aquest límit haurien de tributar el 100%”, argumenta Álvarez, per evitar que la societat es desintegri. I “1 milió d’euros només hauria d’estar disponible per a les persones amb majors ingressos que demostrin que fan bé a la societat i al planeta”. Un món millor necessita tots dos elements: que el rendiment de la sostenibilitat en la part variable de la retribució i el rendiment financer tinguin el mateix pes; i un topall absolut dels ingressos dels directius, per evitar la ruptura de la societat.

Sobre l’Economia del Bé Comú

L’EBC aposta i treballa per un model econòmic més ètic, en el qual el benestar de les persones i del medi ambient es converteixen en el veritable objectiu de les empreses. El moviment mundial existeix des de 2010 i es basa en les idees de l’autor austríac Christian Felber. Actualment, el moviment té, a escala mundial, més d’11.000 simpatitzants, més de 4.000 activistes en més de 160 grups locals, i 31 associacions. Més de 500 empreses i organitzacions han completat el Balanç del Bé Comú. En tot el món, prop de 60 municipis i 200 universitats participen activament en la difusió dels principis de l’Economia del Bé Comú. El 29 de setembre de 2018 es va fundar la Federació Internacional amb 10 associacions nacionals. (05/2019). El 2022 es va refundar la Federación Española.

El grup local EBC Girona recull signatures

La Comissió d’Assumptes Jurídics del Parlament Europeu ha previst adoptar, el dia 13 de març*, la seva posició negociadora sobre la Directiva de Diligència Deguda en Sostenibilitat Corporativa (CS3D), i decidir sobre els aspectes clau de la proposta les setmanes vinents.
*LA VOTACIÓ AL PARLAMENT EUROPEU HA ESTAT APLAÇADA FINS EL 24 D’ABRIL!

La posició adoptada per alguns partits polítics d’excloure les empreses financeres de l’abast de la proposta i rebutjar la vinculació de la remuneració dels directius al rendiment sostenible de les empreses, contraresta fonamentalment els esforços reguladors de la UE per aconseguir un sistema financer i econòmic més sostenible i social.

Per tot això, demanem als eurodiputats que votin per a la inclusió del sector financer i per incentius que assegurin que els seus directius promouran el Bé Comú.

 

Si tu o la teva entitat hi està d’acord, signa aquest manifest.

>> Per un sistema financer i econòmic més sostenible i social.

Moltes gràcies!

 

Més informació sobre el Pacte Verd Europeu o sobre la Directiva de Diligència Deguda en Sostenibilitat Corporativa.