ECONOMIA DEL BÉ COMÚ

Què és el Balanç del Bé Comú?

És una eina que serveix per a mesurar l’impacte de les organitzacions des d’una perspectiva d’utilitat social. Serveix per reportar en quin grau l’empresa contribueix al Bé Comú. També serveix, d’una banda, per saber quins incentius fiscals o legals se li han d’aplicar (a més contribució al Bé Comú més avantatges hauria de tenir l’empresa) i de l’altra, per tal que la ciutadania sigui conscient de la conducta de cada empresa i pugui consumir de forma responsable a partir d’una informació fiable.

sistema d’incentius

Des de l’òptica de l’EBC, l’Estat i les institucions públiques haurien de teixir un sistema d’incentius per aconseguir que les empreses anessin canviant la seva lògica de funcionament, tot substituint els dos eixos en els quals es sustenta l’economia actual (l’afany lucratiu i la competència), per uns altres de més ètics: l’aportació al bé comú i la cooperació.

D’aquesta manera s’avançaria en la consecució d’un sistema econòmic que perseguís els cinc valors considerats com a prioritaris des de la perspectiva de l’EBC,

1) la dignitat humana
2) la solidaritat,
3) la sostenibilitat ecològica,
4) la justícia social
5) la participació democràtica i transparent.

Aquests valors s’han d’extrapolar en la relació amb els grups humans de contacte de l’empresa:

1) els proveïdors,
2) els finançadors,
3) els empleats,
4) els clients
5) l’àmbit social.

A partir de l’aplicació d’aquells valors de l’EBC a cadascun dels grups de contacte de l’organització, s’han elaborat els 25 indicadors de la Matriu del Bé Comú.

Us en mostrem un exemple (en percentatges) a continuació.

Un bon exemple: la Matriu del Bé Comú aplicada al Districte Horta-Guinardó de l’Ajuntament de Barcelona