21 de gener de 2023

En la reunió mensual del 21 de gener Pere Serrat va presentar la feina feta en la comunicació de l’entitat, des del mes de juliol passat. Presenta una bona feina i una millora sostinguda en els diferents formats presents a la xarxa. S’acorda fer canvis a la web, i unificar criteris entre diferents tipus de simpatitzants. També facilitarà poder publicar notes de premsa i entrar a la ràdio i televisió locals.

Els dos actes públics que EBC ha de posar els seus esforços són la presentació del Balanç del bé Comú dels Amics de la Unesco que tindrà lloc el 28 de febrer a la casa de Cultura i la presencia a la mostra d’entitats organitzat pel Banc del Temps que tindrà lloc el 18 de març.

També s’acorda complementar l’escrit de Pere Guanter sobre els ajuntaments, amb altres visions i publicar-les conjuntament a la web, per poder iniciar un debat aprofitant la proximitat de les eleccions municipals

La propera reunió tindrà lloc el 18 de febrer a la qual són convidats tots els socis i simpatitzants.