A les 8 del 26 de gener acabem puntualment el seminari en línia sobre la Renda Bàsica Universal (RBU) organitzat per EBC Girona, que ha estat agradable i enriquidor. Començant pel breu repàs històric i conceptual d’en Josep Ma Carbó: la RBU neix conceptualment al segle XIX i des del 2004 hi ha una Xarxa Mundial de RBU. El diàleg ha fluït, amb la participació plural dels assistents. Destaquem algunes conclusions.

Les 8 del vespre del 26 de gener i acabem puntualment el seminari en línia sobre la Renda Bàsica Universal (RBU) organitzat per EBC Girona, que ha estat agradable i enriquidor. Començant pel breu repàs històric i conceptual d’en Josep Ma Carbó: la RBU neix conceptualment al segle XIX i des del 2004 hi ha una Xarxa Mundial de RBU. El diàleg ha fluït, amb la participació plural dels assistents. Destaquem algunes conclusions.

 • La RBU sembla una bona solució per millorar la qualitat de vida, garantir una vida digna i reduir les desigualtats. Però en cap cas és màgica ni pot ser l’única mesura: cal un sistema impositiu just i redistribuïdor i l’EBC proposa, també, la dot democràtica per tothom i una ràtio màxima acceptable entre els sous més baixos i els més alts. Caldrà anar ajustant la manera de fer d’acord amb la realitat – els resultats – que anem observant, i més enllà d’opinions i percepcions, avaluar les dades, que ara podem obtenir de forma fiable gràcies a eines tecnològiques i d’altres tipus
 • PROS de la RBU: 
  • Garanteix a tothom el mínim que s’estipuli per viure dignament.
  • Permet a les persones dedicar-se a activitats necessàries i beneficioses (art, cures, recerca…) i aprofitar la motivació intrínseca i les capacitats de cadascú. 
  • És un punt de partida. Permet assolir un millor estatus de vida material a aquells que vulguin i s’impliquin en l’activitat productiva, que es així incentivada. 
  • Estalvia sistemes de control burocràtic costosos i que fan de barrera per accedir als ajuts disponibles aquells que ho necessiten.
 • CONTRES de la RBU:
  • Promou el no treballar i la vida improductiva i depenent. Requereix ciutadans responsables i socialment compromesos per garantir la producció de béns necessària. La  tecnologia permet augmentar la productivitat amb menor quantitat d’hores de feina humana, cosa que la fa viable en aquest moment i segurament més en el futur.
  • Pot donar lloc a un nivell d’inflació que en neutralitzi els efectes positius, sota les lleis del lliure mercat.
 • Les diverses experiències pilot de RBU realitzades al món han resultat majoritàriament positives, tot i que no són suficients per resoldre tots els interrogants. A Catalunya s’ha creat un Pla Pilot per Implementar la RBU de forma experimental a territoris seleccionats, que està a punt per començar. N’esperem els resultats amb barreja d’expectació i esperança.

Susanna Mota