L’Economia del Bé Comú es basa en valors com la solidaritat, la sostenibilitat ecològica, la justícia social I la participació democràtica, entre d’altres. El fet que els indicadors de l’economia real actual en mesurin l’èxit econòmic només tenint en compte els beneficis fa que sovint les condicions en els que s’assoleixen aquests indicadors sigui a costa de la sobreexplotació del medi ambient, de tenir els diners com un mitjà i no com un fi i de no tenir en compte la participació democràtica, entre molts d’altres.

Per altra banda, a finals del 2016, la Comissió Europea, en el marc del “paquet d’hivern” va proposar situar la ciutadania al centre de la transició energètica i va aprovar la Directiva de foment d’energies renovables on exigeix als Estats membres que garanteixin als ciutadans el dret a produir, consumir, emmagatzemar i vendre la seva pròpia energia renovable. I amb aquesta idea insta a portar a terme el que anomena Comunitats Energètiques Locals, que són probablement l’eina principal per a fer realitat l’empoderament ciutadà en el sector energètic: la descentralització i la democratització del sector de l’energia, termes cada vegada més coneguts i més necessaris en un sistema que fins avui dia encara és completament centralitzat i gens democràtic.

L’EBC de Girona, valorant l’anteriorment exposat, entén que el projecte del megaparc eòlic marí a la badia de Roses –Parc Tramuntana– no té res a veure ni amb la descentralització, ni amb la democràcia, ni tampoc amb el respecte necessari cap al medi natural, i a més perpetua un sistema centralitzat de producció, distribució i venda de l’energia.

Raó per la qual creiem que és un projecte que no s’adequa a la realitat dels moments que vivim, i ens hi posicionament en contra.