1. Els fets

1.1 Vivim immersos en un capitalisme de vigilància que monitoritza les nostres vides i sap tot el que fem i diem. Cedim, feliços i gratis, les nostres dades a les grans companyies, que negocien i trafiquen amb elles.

1.2 Estem en un cercle viciós d’augment de mesures de seguretat i control i disminució de drets.

1.3 L’espionatge és una pràctica habitual i acceptada per la ciutadania com a mal necessari. En una societat que accepta la retallada de drets per assolir una pretesa seguretat, és normal que l’espionatge polític es justifiqui.

2. Dues consideracions a la llum d’aquests fets:

2.1 Per convicció democràtica estem totalment en contra de qualsevol acció contra els drets de les persones encara que estiguin justificats per raons d’estat o ordenats pels jutges. Reneguem completament de les accions il·lícites, il·legals i il·legítimes dels serveis estatals o paraestatals amb finalitats polítiques.

2.2 Degut a la concentració de poder en mans de poques institucions i poques persones, l’espionatge és eficaç perquè pot controlar i manipular aquests nodes de monopoli de poder que són els líders dels partits, els alts càrrecs de les grans empreses i de les institucions estatals.

3. Les propostes EBC:

3.1  La descentralització del poder és una forma de democratitzar la gestió política i de fomentar la participació i la responsabilitat dels ciutadans. A més, la descentralització dificulta molt l’espionatge i la manipulació degut a que els càrrecs i els lideratges són efímers, distribuïts territorialment i la gestió és orgànica, enxarxada i canviant.

3.2. Hi ha tres propostes de l’EBC, pel que fa a la democràcia, que faciliten la descentralització del poder i per tant dificulten l’espionatge i la manipulació política. Són:

  • Democràcia directa: Cedir el poder als interessats. Disminució de la democràcia representativa.
  • Separació del poder constituent del poder constituït: El poble és sobirà i no pot permetre que el poder constituït pels seus representants limiti la seva capacitat de decisió. En tot moment la ciutadania pot impugnar, canviar o rescindir el mandat delegat als seus representants i també la constitució que ella mateixa ha elaborat.
  • Convencions democràtiques: els ciutadans tenen dret a formar les convencions temàtiques o regionals que vulguin per a decidir i expressar com volen organitzar la societat. I els polítics tenen l’obligació d’executar el mandat popular.

Aquestes tres mesures, aquí només apuntades, estan més desenvolupades al capítol 6 del llibre “L’Economia del Bé Comú”.