La Fundació Institut Català del Suro (ICSuro) s’ha autoavaluat per desplegar el seu Balanç del Bé Comú fruit dels seu interès en minimitzar l’impacte social, ambiental i econòmic de l’entitat en línia amb la sensibilitat ambiental del sector surer. El model internacional de l’Economia del Bé Comú (EBC) estableix eines i models que han de permetre abordar reptes de present i futur com l’emergència climàtica o la desigualtat social i avançar cap a un model econòmic més just dins dels límits ecològics del nostre planeta.

La diagnosi

El resultat de la memòria del Balanç del Bé Comú de l’ICSuro ha estat de 541 punts sobre 1.000 que s’extreuen de l’anàlisi de 20 eixos que inclouen factors com la dignitat humana a la cadena de subministrament, la sostenibilitat mediambiental, la transparència i la participació democràtica, l’actitud ètica amb els clients o la contribució a la comunitat.

El balanç també estableix punts de millora en diversos àmbits, com la instal·lació de plaques solars, la cogestió participativa amb el personal, la col·laboració amb la banca ètica, l’elaboració d’un codi ètic pels proveïdors o l’increment de la sostenibilitat en els processos analítics.

Joan J. Puig, president de la Fundació Institut Català del Suro, considera que aquest procés d’autoavaluació de l’ICSuro “representa una nova mostra del compromís del sector surer no només amb l’entorn natural i paisatgístic de la sureda i el seu model econòmic, si no també amb el Bé Comú i l’ètica dels models que són sostenibles en el temps com el surer”.

El compromís

La Fundació Institut Català del Suro és membre de l’Associació EBC Girona, Grup Local gironí del moviment internacional Economy for the Common Good d’acord amb la seva motivació per buscar alternatives al model de relacions econòmiques vigents basades en la competència i el monopoli i que permetin assegurar la viabilitat del sector sobre uns fonaments ètics basats en la cooperació i el respecte amb elsvalors humans i el planeta.

Per Albert Hereu, director de la Fundació Institut Català del Suro, “com a fundació, per se, ja estem orientats al bé comú però hem volgut iniciar aquest camí amb el model EBC per contemplar totes les vessants d’impacte i ahora per donar visibilitat a la contribució que fa el sector surer a la millora del nostre entorn”.

En aquest sentit, l’ICSuro també es troba en procés de comptabilitzar el seu valor social per mitjà de GEAccounting, ha experimentat amb el concepte de Doughnut Economics o ha fet dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) una guia per a la seva gestió de la fundació.

La Fundació

L’Institut Català del Suro (ICSuro) és una fundació privada sense ànim de lucre i de caràcter científic que té com a missió la valorització del sector surer.

Compta amb tres línies d’actuació principals: investigació i recerca sobre el tap de suro i altres aplicacions, controls de qualitat dels taps per mitjà del Cork Center Laboratory i comunicació per la difusió i promoció de la conservació i l’aprofitament responsable de les suredes.

L’Institut Català del Suro es va constituir l’any 1991 com a consorci público-privat i des del 2019 és una fundació privada que treballa per esdevenir una entitat referent a nivell mundial en la investigació del suro.

 

[Foto i text: Fundació Institut Català del Suro]