FEDAC és una fundació educativa amb 25 escoles de Catalunya immerses en un procés de transformació profunda: treballen en xarxa amb l’objectiu ambiciós, però alhora il·lusionant i compromès d’oferir una proposta de valor al sistema educatiu de Catalunya a través del projecte #avuixdemà2024. Aquest projecte il·lusionant i compromès, ha inclòs la identificació de l’Economia del Bé Comú com un model amb els valors del qual s’identifiquen els centres educatius FEDAC, i cap al que volen promoure que avancem com a societat.

FEDAC Sant Narcís és una escola emblemàtica gironina, i també la primera escola del Bé Comú de la ciutat i comarques de Girona, després que va fer el seu primer Balanç del Bé Comú (curs 2020-21). Ho va fer en un període particular i difícil, ja que va coincidir amb el primer curs complet amb COVID 19 a les nostres vides. Volem saber com va anar tot i com ho valoren, gairebé un any després de la sessió de Cloenda, en que la Montserrat Junyent i en Fernando Lorenz van presentar-ne els resultats.

Per això parlem amb en Xavier Batlle, associat a l’EBC Girona que era professor del centre i va fer el paper de coordinador del Bé Comú durant el procés

 

1.- Com va començar tot? Com i quan neix la idea de fer el BBC del centre FEDAC de Sant Narcís?

L’aplicació del BBC a FEDAC Sant Narcís és un petit pas d’un procés més general en les escoles FEDAC. Tot va començar fa uns deu anys quan veiem la coincidència dels valors del model de l’Economia del Bé Comú amb els nostres valors fundacionals. A partir d’aquell moment en Ramon Montes, que era el director de l’àrea d’administració i economia de la FEDAC, aprofundeix en el coneixement del model i la relació amb EBC Catalunya. Aquest procés coincideix amb el període de creació del projecte educatiu #avuixdemà2024, i comptem amb la participació de Christian Felber amb una ponència al congrés que celebrem a l’Auditori de Barcelona l’any 2016 (https://www.youtube.com/watch?v=HZEG7qaMpw8) . El resultat de tot plegat és que s’inclou la implementació del BBC a totes les escoles com un dels 12 Objectius estratègics. FEDAC Sant Narcís és la segona escola que ho fa i en aquest moment ja són 10 les escoles que l’han realitzat o hi estan en procés.

2.- Quantes persones hi han estat implicades? Quins cursos? Com es va rebre la proposta per part de les professionals que no n’eren impulsores directament?

L’equip impulsor el formen 8 educadors del centre en el qual hi ha membres del PAS, de l’equip directiu i mestres. D’aquesta manera hi tenim representació de totes les etapes educatives des d’Educació Infantil als estudis Postobligatoris. La proposta es rep amb normalitat integrada en un procés de millora contínua en el que estem al món educatiu, també a l’expectativa i atents a que no es convertís en un procés burocràtic més.

 

3.- Què ha suposat el procés de fer el BBC? Quines dificultats heu trobat? Com valoreu el paper dels Consultors del Bé Comú?

El paper dels consultors va ser clau. En un nivell més tècnic ens van ajudar a entendre i situar els diferents aspectes de la matriu, però també a contextualitzar dins el món educatiu els paràmetres de valoració. Però la realització del BBC no és estrictament tècnica, hi ha un component de creixement personal que hi dóna sentit; aquest aspecte els consultors també el van saber cuidar molt bé. La Montserrat i en Fernando es van ajudar molt tenint en compte la realitat escolar d’un curs de mascaretes, confinaments i reunions online.

 

4.-Què ha aportat a FEDAC Sant Narcís fer el seu primer BBC, d’entrada i vist des de final del curs següent a la realització?

Un dels aspectes més rellevants és prendre consciència de tot el que es fa, que no és poc. A les escoles estem molt acostumats a treballar constantment els aspectes més vinculats al creixement personal dels nostres alumnes, siguin acadèmics o no; però aplicar el balanç d’alguna manera et fa contestar la pregunta de “quin és el l’impacte, o contribució, al bé comú de l’entorn?”. Ara ja ho hem pogut precisar, tenim una eina que ens permet “mesurar-ho”.

Però també ens ha portat a algunes accions concretes, i en el món educatiu n’hi ha una que ens toca de ple i voldria aprofitar l’ocasió per anomenar. Cal portar a l’aula els models econònics com l’EBC. Cal avançar d’explicar amb resignació “com funciona el món” a quines eines disposem per “fer funcionar millor el món”. Incloure sessions a l’ESO per explicar l’EBC ha estat un dels canvis.

 

5.- L’experiència i implicacions, saps si han estat semblants en altres centres FEDAC?

Sí, bàsicament prendre consciència de tot el que es fa i detectar oportunitats de millora. Les diferències les podem trobar en els Plans de Millora que cada es planteja cada escola.

 

6.- Quines condicions especials té el sector educatiu a l’hora d’aplicar-hi l’EBC? Com valores el ser escola EBC o del Bé Comú?

D’entrada diria que parteix amb un cert avantatge. El món educatiu fa una proposta de valor a l’entorn molt important i aquí incloc des de les escoles d’iniciativa social de fundacions sense ànim de lucre com la nostra a les de titularitat pública. La proximitat a les famílies, la vinculació amb el barri, el fet de no estar orientats a beneficis econòmics, la voluntat de servei, els ajuts a les famílies que ho necessiten, la preocupació per les persones i el medi ambient per posar-ne alguns exemples. Quan el projecte educatiu el tens fonamentat en valors ja tens bona part del camí fet.

Per nosaltres, ser escola EBC, és també ser agent de canvi, és una petita contribució per tal que més escoles, entitats i empreses, vulguin afegir-se a aquest procés de transformació social del país.

 

7.- Fer el BBC té un objectiu diagnòstic, saber com està l’entitat, però també en surt un Pla de Millora a implementar. Com és aquest Pla? En podeu destacar algunes mesures concretes que vau decidir adoptar?

Certament, sense aquest pla, la realització del BBC perd sentit. En el nostre cas, la creació del Pla de Millora es va realitzar amb tots els educadors. L’equip impulsor que havia fet el diagnòstic també va preparar una llista de 33 propostes per incloure en el pla de millora. A partir d’aquí, els diferents equips docents i el PAS, van prioritzar un conjunt més reduït d’accions per a incloure en el Pla de Millora. D’aquestes podem destacar: fer més projectes transformadors de l’entorn, incrementar els serveis de banca ètica, més col·laboració dels alumnes en les decisions del centre, fer el càlcul de l’impacte ambiental amb la participació dels alumnes…

 

8.- Quina valoració global en feu del primer BBC de FEDAC Sant Narcís, tenint en compte les especials condicions en que l’heu fet, amb la COVID-19 a sobre?

És cert que la gestió que l’administració ha fet fer a les escoles durant aquest curs ha dificultat la implementació de canvis, tot i això, i tornant al que deia al principi, la coincidència entre la proposta de l’EBC i el nostre projecte educatiu ens ha permès continuar avançant creant sinergies amb la resta de centres FEDAC i realitzant actuacions globals, com per exemple el canvi de proveïdor d’electricitat.

 

9.- Sou pioners a Girona i Catalunya en la promoció i aplicació d’un model socioeconòmic, vinculat als valors dignitat humana, solidaritat, justícia social, sostenibilitat ecològica, democràcia i transparència, com és l’EBC. Com afecta això a la pràctica a la manera de ser i fer de la vostra fundació?

Per una banda ens fa ser més conscients de la nostra responsabilitat, a la FEDAC volem un món millor, però tenim clar que aquest canvi comença en nosaltres. El món educatiu no pot viure en la lamentació constant. Si a un nivell micro educar és treure el millor de cada persona, a nivell macro és fer sortir el millor de la societat, i això és responsabilitat de tot el sector educatiu. Actualment s’està qüestionant el paper de l’escola concertada i se l’acusa de generar segregació escolar quan el propi Síndic de Greuges reconeix que no és així. Defensem que és precisament la pluralitat d’entitats socials la que pot generar més moviments de canvi. Creiem en el model de l’EBC precisament perquè és transformador però a la vegada s’adapta a les estructures actuals, és viable.

 

10.- Alguna recomanació o consell per altres escoles o centres educatius que es plantegin apropar-se a l’EBC i fer el seu BBC?

Que s’animin. Per un costat és una bona eina de millora interna que els servirà per evidenciar tota la tasca que estan fent, però també és una col·laboració a anar estenent un model d’economia basat en valors.

 

11.- Alguna altra observació, comentari o suggeriment?

Només agrair-vos la feina que esteu fent i l’oportunitat que ens heu donat d’explicar-nos.

 

……

Foto: FEDAC