Com va començar tot? Com i quan neix la idea de fer el BBC d’Embotits la Selva?

De la inquietud de fer una anàlisi a fons en relació a la Responsabilitat Social a l’empresa. Ens va semblar que el BBC, que ja coneixíem, era el model que anava més a fons i estava més estructurat per fer-ho.

 

Quantes persones hi han estat implicades, i de quines àrees de l’empresa?

La voluntat des d’un primer moment ha estat d’obrir-ho a tothom per fer-los-en partícips. De tota manera, per fer més operativa la tasca els grups especialitzats per àmbits eren reduïts (de l’ordre de mitja dotzena de persones cada un), però també es va voler incloure un col·lectiu més ampli, addicional, que va fer una dinàmica d’aportació d’idees. En total podem parlar d’unes 50 persones.

 

Què ha suposat el procés de fer el BBC pel conjunt de l’empresa?

(Què ha aportat a la Selva, quines dificultats heu trobat i com valoreu el paper dels Consultors del Bé Comú).

Ha estat una experiència enriquidora, que ens ha permès autoavaluar-nos en un aspecte tan transcendental com és l’ètica de l’empresa, en el sentit més ampli, que malauradament sovint queda amagat pels condicionants econòmics i de gestió del dia a dia.

 

Considereu que el sector carni té dificultats especials a l’hora d’aplicar-hi l’EBC?

Per bé o per mal el model de valoració empresarial del BBC és únic i, en aquest sentit, el fet de pertànyer a un sector que no està massa ben considerat “per se” des d’un punt de vista ètic i ecològic és una dificultat afegida en determinats paràmetres.

 

Fer el BBC té un objectiu diagnòstic, saber com està l’entitat, però també en surt un Pla de Millora a implementar. Com és aquest Pla? En podeu destacar algunes mesures concretes que heu decidit adoptar?

Hem procurat ser molt pragmàtics i incorporar aquestes millores en el nostre pla de direcció per objectius. Per sort, alguns d’ells són plausibles fins i tot a curt termini. Podem destacar com els més votats en les valoracions finals:

  1. Minimitzar la utilització de plàstics en els envasos.
  2. Obtenir el certificat de benestar animal
  3. Incorporar aspectes del BBC en l’avaluació de proveïdors.
  4. Impulsar la línia de productes vegetals
  5. Reduir l’ús d’additius en tota la gamma actual.
  6. Accions d’estalvi energètic, com ara en temes d’aïllament.

 

Quina valoració global en feu del primer BBC d’Embotits la Selva?

La valoració és positiva, malgrat que cal reconèixer que, en tractar-se d’una empresa netament productiva, fa més difícil d’obtenir uns índexs tan òptims i fins i tot una predisposició dels col·laboradors tan elevada com en una entitat de caràcter social.

 

Sou pioners a Girona i Catalunya en la promoció i aplicació d’una visió d’empresa diferent, lligada als valors dignitat humana, solidaritat, justícia social, sostenibilitat ecològica, democràcia i transparència, com és l’EBC. Com afecta això a la pràctica a la manera de ser i fer de la vostra empresa?

Hem de procurar que tingui continuïtat i seguiment i que es consolidi internament la consciència que, a banda de ser una entitat econòmica també som una entitat social, amb una responsabilitat interna i externa rellevant. No és fàcil per una empresa privada dedicada als béns de consum, però crec que tenim una cultura empresarial que ens ajuda en aquest sentit i el que cal aconseguir és que en els nous temps, marcats per una celeritat, una competència i fins i tot una composició social més complexa això no s’oblidi sinó que es reforci i es faci més transversal.

 

Alguna recomanació  o consell per altres empreses que estiguin considerant la possibilitat d’apropar-se a l’EBC i fer el seu BBC?

Recomanar-lo per la serietat i profunditat que implica. No es tracta d’una simple avaluació, ni molt menys d’una operació d’imatge, sinó d’implicar-se en un projecte social de molt calatge. Entenc que faci respecte, però crec que tots ens hi podem situar i intentar millorar, admetent si cal, algunes limitacions intrínseques.

 

Alguna altra observació que vulgueu fer?

Donar ànims a tot el moviment i demanar-li que faci, també per la seva banda, l’esforç d’obrir-se a l’àmbit empresarial més convencional, de propietat privada i estrictament comercial, que és molt important.