L’Institut Català del Suro (ICSuro) és una fundació ubicada a Palafrugell que té per missió la promoció del sector surer a nivell local, nacional i internacional.

l’ICSuro és una de les empreses pioneres gironines que ha començat a utilitzar el Balanç del Bé Comú com a eina d’autoavaluació periòdica i quadre de comandament/guia de la seva activitat. Ho ha fet en un període particular i difícil, coincidint amb la COVID 19.

Volem saber com ha anat el procés i com el valoren coincidint amb la publicació dels resultats a l’Informe del Bé Comú de l’exercici 2021.

Per això parlem amb L’Albert Hereu, director i impulsor de la introducció de la mirada EBC a la institució i participant del BBC.


 

1. Com va començar tot? Com valoreu les pràctiques economiques vigents i que creus que cal canviar? Per què aposteu per l’EBC? Com neix la idea de fer el BBC?

Sincerament tot comença amb una inquietud  personal de desafecció del model econòmic vigent i com els valors humans en la societat cada vegada estan més  relegats en favor dels valors capitalistes de maximització dels beneficis econòmics per sobre de tot. Això que pot semblar una idea abstracta, si ens parem a pensar, condiciona tots els àmbits de la nostra vida.

Hem decidit apostar per l’EBC després de cercar diferents estratègies per implementar els valors humans alhora de gestionar una organització. L’EBC proporciona una metodologia clara, transparent i reconeguda i per això hi hem apostat.

2. Quantes persones hi han estat implicades? Com es va rebre la proposta per part dels professionals/treballadors? S’hi han implicat?

Hi ha estat implicat tota la organització, Patronat i totes les persones que composen la Fundació. L’atenció al medi i a les persones és una sensibilitat que ja existia, i amb la implantació de l’EBC ho hem pogut sistematitzar.

3. Què ha suposat i com ha anat el procés de fer l’auto- BBC? Quines dificultats heu trobat? Què us ha aportat fins ara?

Hem trobat dificultats en interpretar alguns aspectes  de l’EBC però el mateix exercici de reflexió ha estat molt profitós ja que penso que ha estat una forma de fer-nos conscients de la nostra participació en l’organització i crec també que ens ha cohesionat com a equip perquè totes i tots hem participat en diagnosi i les propostes de millora, fent-nos conscients dels nostres impactes positius i negatius amb l’entorn.

4. Fer el BBC té un objectiu diagnòstic, saber com està l’entitat, però també en surt un Pla de Millora a implementar. Com és aquest Pla? En podeu destacar algunes mesures concretes que hàgiu decidit adoptar?

El Pla ha estat generat de forma col·laborativa després de veure com estem gestionant diferents àrees de treball i d’influència.  Hem decidit implantar un dia de teletreball setmanal, cercar formes de fer més sostenibles les analítiques del nostre laboratori, implantar una sistemàtica d’avaluació dels nostres proveïdors amb criteris ètics,  etc. Hem vist que els nostres punts forts eren de la part ambiental (utilitzem plaques fotovoltaiques, calculem la nostra petjada de carboni, …) i la part econòmica (som una Fundació i estem obligats a uns estándards alts de transparència i bon govern) i creiem que podem millorar en l’aspecte social cap a la comunitat.

5. Quina valoració global en feu del primer autoBBC de l’ICSuro, tenint en compte les especials condicions a nivell planetari en que s’ha fet?

Creiem que és imprescindible que hi hagi més organitzacions que apliquin el balanç del bé comú o eines similars més enllà dels estàndars vigents de gestió ambiental ja que és evident que la emergència climàtica i els compromisos de reducció d’emissions no s’assoliran si continuem fent les coses igual._

6. Creieu que s’extendrà l’exemple en l’entorn de les industries sureres catalanes, de rellevancia mundial, i que tenen una trajectòria reconeguda d’aposta per la sostenibilitat mediambiental? Quines condicions especials té aquest sector a l’hora d’aplicar-hi l’EBC?

El sector surer és un sector que té una enorme implicació positiva en la vessant ambiental. El sector té una petjada de carboni negativa (absorbeix més CO2 del que emet en la producció de taps de suro i altres productes de suro) gràcies a la gestió forestal sostenible.  Estic convençut que l’aplicació de l’EBC s’extendrà perquè les empreses sureres tenen una sensibilitat especial que els dóna  la seva visió a molt llarg termini (no és estrany trobar empreses sureres més que centenàries) i la seva vinculació i interdependència amb la natura.

7. Sou pioners a Girona i Catalunya en la promoció i aplicació d’un model socioeconòmic, l’EBC, guiat pels valors dignitat humana, solidaritat, justícia social, sostenibilitat ecològica, democràcia i transparència. Com afecta això a la pràctica a la manera de ser i fer de la fundació? Com valores pertànyer al grup pioner d’empreses EBC o del Bé Comú de les comarques gironines? Com és la relació amb altres empreses EBC? I amb l’Associació EBC Girona?

La veritat és que estem tan convençuts que l’EBC forma part del canvi necessari que dediquem esforços, més enllà dels propis del nostre lloc de treball, a difondre i promocionar l’EBC arreu on podem.  Properament hem de participar en taules rodones a la Barcelona Wine Week  i a la fira ENOMAQ de maquinària a Saragossa i aprofitarem per explicar la nostra experiència a les empreses assistents.  Per altra banda som socis de l’Associació EBC Girona i animem a tothom a  associar-se per promoure una forma de fer i de viure més justa i sostenible en benefici de tothom.

8. I amb l’Associació EBC Girona? En sou simpatitzants i socis. Com veieu el futur d’aquesta relació?

La relació continuarà i intentarem animar a altres organitzacions a formar-ne part perquè és molt enriquidor des de la perspectiva de conèixer noves formes de gestió i també per propia consciència d’intentar transicionar cap a un model econòmic que beneficii a tothom._

9. A tall de conclusió, alguna recomanació, consell o missatge per altres organitzacions que es plantegin apropar-se a l’EBC?

Totes aquelles organitzacions i persones que observen la realitat i són conscients que quelcom ha de canviar, els suggereixo que s’acostin a l’Associació EBC Girona i així podran veure i compartir experiències d’altres empreses que han començat el camí cap a una forma de fer diferent . Fent això s’uniran a un moviment internacional de canvi i els servirà per estar preparats per aquest canvi que es produirà ens els propers anys._

10. Alguna altra observació, comentari o suggeriment?

Felicitats per la feina que feu a l’Associació i molts ànims._