Com sabeu a l’EBC Girona, com tants altres, hem fet un esforç d’implementació de les TIC en el nostre funcionament habitual, per adaptar-nos a les limitacions de la mobilitat existents. Així hem seguit amb la tasca de difusió i impuls de l’Economia del Bé Comú a Girona, malgrat tot. Ara ens trobem amb algunes decisions rellevants, que demanen la participació democràtica i transparent de les persones que integrem l’EBC Girona, però no poden esperar a l’Assemblea anual ordinària, que celebrarem al juny.

Per tant, com a Equip Coordinador (EC) convoquem una Assemblea General Extraordinària i en format virtual (videoconferència Zoom), el pròxim 20 de febrer a les 12 h. Esperem l’assistència de tots els socis (cal estar a corrent de pagament de la quota de soci el dia de la reunió per tenir dret a vot, i en cas de no poder venir podeu exercir el dret a vot si ens comuniqueu a quin soci delegueu el vostre vot, via email a ebcgirona@gmail.cat. També hi esteu convidats els afiliats com a simpatitzants, que podreu participar en el debat, tot i no tenir dret a vot. Rebreu l’enllaç i clau d’entrada a l’assemblea mitja hora abans.

Ordre del dia

Salutació i benvinguda als assistents.

Punt 1

Proposta d’incorporació a la nova Federación Española de la Economía del Bien Común, tot just constituïda. Dissolta l’anterior Federal a l’Assemblea a la tardor del 2020, la Federación vol fer de vincle harmonitzador de les diferents associacions territorials de l’Estat Espanyol, alhora que de necessari enllaç amb la Federació Internacional de l’EBC. Cal decidir si EBC Girona ens integrem en aquesta federació, els estatuts de la qual podeu consultar aquí.

Aquesta part de la reunió constarà de:

  • Introducció – exposició de l’anàlisi de situació que fem des de l’EC.
  • Discussió.
  • Votació de la proposta.

 

Punt 2

Proposta d’incorporació de dos nous vocals a l’EC. El motiu és facilitar la continuïtat i bon funcionament de l’EC en un moment alhora important i complicat de la nostra jove associació. A l’Assemblea ordinària del juny s’ha de fer un recanvi de les persones que finalitzen el seu mandat dins l’EC.

Aquesta part de la reunió constarà de:

  • Exposició breu i proposta dels candidats.
  • Discussió.
  • Votació de la proposta.

 

Punt 3

Precs i preguntes.

 

Qualsevol dubte, pregunta o proposta sobre l’Assemblea que us calgui comunicar abans de la seva celebració, ens el podeu plantejar per e-mail, o contactant amb algun dels components de l’EC (secretària: Susana 619 61 47 78).

Us saludem ben cordialment i esperem veure’ns el dia 20.
Cuideu-vos molt. Salut i Bé Comú.

L’Equip Coordinador d’EBC Girona