El passat dissabte 20 de febrer es va reunir l’Assemblea General d’EBC Girona, en format virtual (videoconferència Zoom). D’acord amb l’Ordre del dia previst, i després de saludar-nos afectuosament (alguns feia temps que no ens veiem), vam tractar els punts següents:

 

Temes tractats

Proposta d’incorporació a la nova Federación Española de la Economía del Bien Común

Dissolta l’anterior Federal a l’Assemblea a la tardor del 2020, la Federación vol fer de vincle harmonitzador de les diferents associacions territorials de l’Estat Espanyol, alhora que de necessari enllaç amb la Federació Internacional de l’EBC. En Josep Ma Carbó, el nostre president, va exposar la situació (estructura funcional i administrativa actual del Moviment Internacional per l’EBC) i els motius de la proposta (necessitat de vehicular la connexió dels Grups Locals a través de Grups Nacionals o interterritorials), i va respondre les diverses qüestions que val plantejar els presents. La votació va confirmar, per consens, la voluntat d’adherir-nos a aquesta federació, els estatuts de la qual podeu consultar aquí.

 

Proposta d’incorporació de dos nous vocals a l’Equip Coordinador (EC)

Per tal de facilitar la continuïtat i bon funcionament del mateix en un moment alhora important i complicat de la nostra jove associació, ja que a l’Assemblea ordinària del juny s’ha de fer un recanvi de les persones que finalitzen el seu mandat. Els assistents van recolzar de forma unànime que els dos candidats, l’Adrià Vilella i l’Albert Hereu, passin a formar part de l’ED. Dit i fet, els dos van assistir a la reunió extraordinària de l’EC que es va celebrar finalitzada l’Assemblea

 

Aquí podeu consultar l’Acta de l’Assemblea. Si voleu plantejar qualsevol dubte o voleu fer alguna consideració al respecte, podeu fer-ho al nostre e-mail.

Us saludem ben cordialment.
Salut i Bé Comú.

 

 

 

 

L’Equip Coordinador d’EBC Girona